ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ

Συγγραφείς: Α. Τσαυτάρης, καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μ. Κούτσικα - Σωτηρίου, καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.


24,88 € με Φ.Π.Α.

24,88 € με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε τρία μέρη: στο πρώτο, που είναι εισαγωγικό, περιγράφεται το αναπαραγωγικό σύστημα των φυτών, τόσο από βοτανική, αλλά κυρίως από γενετική και βελτιωτική σκοπιά. Στο τέλος αυτού του μέρους δίνεται μια συνολική παρουσίαση των καλλιεργούμενων στη χώρα μας φυτών και του είδους των ποικιλιών που καλλιεργείται για το καθένα. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αναλυτικά η σποροπαραγωγική διαδικασία για τις παραπάνω κατηγορίες φυτών με τον αναπολλαπλασιασμό των ποικιλιών και τη διατήρηση αυτών. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, σχολιάζονται όλα τα αντικείμενα που διέπουν τη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, δηλαδή τα προβλήματα ελέγχου, αποθήκευσης, επικάλυψης, νομοθεσίας, τυποποίησης και εμπορίας του.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN 978-960-357-099-8
Έτος έκδοσης 2011
Διάσταση 17x 25 
Σελίδες 199

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ...

Advertising