Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Β) ΨΥΧΑΝΘΗ (ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)

Ειδική Γεωργία Ι (τεύχος Β) ΨΥΧΑΝΘΗ (ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)

Συγγραφέας: Δέσποινα Παπακώστα - Τασοπούλου, Καθηγήτρια Γεωργίας, Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.


34,84 € με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρουσιάζονται ολοκληρωμένα τα σπουδαιότερα καρποδοτικά και χοτροδοτικά ψυχανθή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Για κάθε είδος παρατίθεται η οικονομική σημασία και οι χρήσεις του. Περιγράφονται τα βοτανικά του χαρακτηριστικά και αναλύονται τα στάδια ανάπτυξής του σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Συζητούνται οι οικολογικές απαιτήσεις και προτείνεται η κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική. Τέλος, δίνονται στοιχεία για τα επιζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενική περιγραφή των ψυχανθών
Συμβιωτική δέσμευση του αζώτου
Σύσταση και θρεπτική αξία των προϊόντων των ψυχανθών
Βίκος
Μπιζέλι
Λαθούρι
Ρόβι
Λούπινα
Κουκιά
Ρεβίθι
Φακή
Φασόλια
Σόγια
Αραχίδα
Μηδική
Τριφύλλι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN 960-357-067-2
Έτος έκδοσης 2005
Διάσταση 17 x 24
Σελίδες 358

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ...

Advertising