ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Συγγραφέας: Γεώργιος Μπάνος, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μειωμένη τιμή!
19,90 € με Φ.Π.Α.

24,88 € με Φ.Π.Α.

Έκπτωση!

(η τιμή μειώθηκε κατά 20 %)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γενετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την κληρονομικότητα και την έκφραση του γενετικού υλικού, δηλαδή του υλικού εκείνου που φέρει τη γενετική πληροφορία για όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Με τον όρο «κληρονομικότητα» αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία η γενετική πληροφορία μεταβιβάζεται από τους γονείς στους απογόνους. Με τον όρο «έκφραση» εννοούμε τη διαδικασία με την οποία η πληροφορία, που φέρει το γενετικό υλικό των οργανισμών, εκδηλώνεται σε χαρακτηριστικά που μπορούμε να μετρήσουμε, να αντιληφθούμε ή να αξιολογήσουμε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.

 Το παρόν βιβλίο στοχεύει σε μία σφαιρική θεώρηση των βασικών εκείνων αρχών της Γενετικής που αφορούν στους ζωικούς οργανισμούς, με έμφαση στα παραγωγικά ζώα.
Στο πρώτο κεφάλαιο συνοψίζονται οι βασικές αρχές της Κλασικής Γενετικής και αναφέρονται θέματα μορφολογίας, δομής, σύνθεσης και λειτουργικών διαδικασιών του γενετικού υλικού, χρωματοσωμικών ανωμαλιών, και χαρτογράφησης του γονιδιώματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η κληρονόμηση των ποιοτικών χαρακτη­ριστικών, η μελέτη των οποίων στηρίζεται στους κανόνες του Mendel. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις βασικές έν­νοιες της Γενετικής των Πληθυσμών, όπου οι αρχές της Κλασικής Γενετικής ανάγονται σε επίπεδο συνόλου ατόμων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοιες της Ποσοτικής Γενετικής με έμφαση σε χαρακτηριστικά που έχουν κτηνοτροφικό ενδιαφέρον. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες Εφαρμογές της Γενετικής που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στη ζωική παραγωγή και στην Κτηνιατρική επιστήμη.

Η γλώσσα του βιβλίου είναι, βέβαια, η νέα Ελληνική, οι βασικοί όμως όροι αποδίδονται και στην Αγγλική για την εξοικείωση των αναγνωστών με τη διεθνή ορολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN 978-960-357-094-3
Έτος έκδοσης 2010
Διάσταση 17x 25 
Σελίδες 176

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων παραδειγμάτων

    Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων...

Advertising