ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ιωάννης Βασιλάκογλου,  Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής - Ζιζανιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κίτσιος Δήμας, Καθηγητής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.


ISBN 978-960-357-140-7
ΣΕΛΙΔΕΣ: 480, 17*24
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

Μειωμένη τιμή!
31,50 € με Φ.Π.Α.

35,00 € με Φ.Π.Α.

Έκπτωση!

(η τιμή μειώθηκε κατά 10 %)

Η επιστήμη της Ζιζανιολογίας αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές προκλήσεις, όπως η διαρκής εμφάνιση νέων ειδών ζιζανίων, η ανάπτυξη βιότυπων ζιζανίων ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα, η αδυναμία εξεύρεσης νέων μηχανισμών δράσης, οι δυσμενείς επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και στους οργανισμούς μη στόχους και η κλιματική αλλαγή, όπου η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας θα αυξήσει την ανταγωνιστική ικανότητα των περισσότερων ζιζανίων έναντι των καλλιεργούμενων φυτών.  Γίνεται αντιληπτό από παραγωγούς και γεωπόνους ότι η διαχείριση των ζιζανίων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση των ζιζανιοκτόνων, αλλά απαιτείται και πολύ καλή γνώση της βιολογίας και οικολογίας των ζιζανίων, γνώση η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη εναλλακτικών των ζιζανιοκτόνων μεθόδων διαχείρισής τους σε διάφορα οικοσυστήματα. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει το βιβλίο αυτό, που φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο, αλλά και απαραίτητο, επιστημονικό βοήθημα για τους φοιτητές των γεωπονικών τμημάτων, τους γεωπόνους και οποιονδήποτε ασχολείται με τα ζιζάνια και τις επιδράσεις τους.  
Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό περιγράφονται:
•   η βιολογία και οικολογία των ζιζανίων
•   ο ρόλος της γενετικής παραλλακτικότητας στην εξέλιξη των ζιζανίων
•    οι αλληλεπιδράσεις τους με τα καλλιεργούμενα φυτά
•    οι σύγχρονες μέθοδοι καταγραφής και διαχείρισης των ζιζανίων
•    οι τρόποι εισόδου, καθώς και οι μηχανισμοί δράσης και εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων
•    η τύχη και συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος, καθώς και οι επιδράσεις τους στο περιβάλλον και στους οργανισμούς μη στόχους
•    οι μέθοδοι τυποποίησης των ζιζανιοκτόνων, τα μέσα εφαρμογής και οι αρχές σωστής ρύθμισης αυτών
•    η προέλευση της ανθεκτικότητας και οι μέθοδοι διαχείρισης αυτής
•    οι διαφορές μεταξύ μεταλλαγμένων και γενετικώς τροποποιημένων φυτών, καθώς και οι προοπτικές χρήσης τους

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων παραδειγμάτων

    Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων...

Advertising