ΕΙΔΙΚΗ και ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ των ΖΩΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ και ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ των ΖΩΩΝ

Συγγραφέας: Βασίλειος Χρ. Ψύχας, Αναπληρωτής καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.


37,82 € με Φ.Π.Α.

37,82 € με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το σκεπτικό για την έκδοση του βιβλίου αυτού ήταν η δημιουργία ενός συγγράμματος Παθολογικής Ανατομικής, συνοπτικού και εύχρηστου, που θα βοηθά στην κατανόηση των εννοιών οι οποίες σχετίζονται με το καρδιαγγειακό, το αιμοποιητικό και το λεμφικό σύστημα των ζώων. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς, όσο και σε μεταπτυχιακούς φοτητές, αλλά και να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους ασκούντες την Κτηνιατρική πράξη.

Το κείμενο του βιβλίου διαιρείται σε δέκα ενότητες οι οποίες πλαισιώνονται από μεγάλο αριθμό φωτογραφιών (420) κυρίως μακροσκοπικών και σε μικρότερο βαθμό ιστολογικών αλλοιώσεων, καθώς και από πίνακες, σχεδιαγράμματα (18) και ένθετα (10). Στις ενότητες 1-5 και 7-9 περιγράφονται οι αλλοιώσεις των διαφόρων οργάνων του καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος.
Στις ενότητες 6 και 10 περιγράφονται νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις των ζώων στις οποίες ο παθογενετικός μηχανισμός και οι κύριες και με διαγνωστική αξία αλλοιώσεις εντοπίζονται στο καρδιαγγειακό σύστημα ή το αιμοποιητικό-λεμφικό σύστημα, αντίστοιχα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ISBN: 978-960-357-113-1
Σελίδες: 218, διάσταση 21*29
Έτος έκδοσης: 2013

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Advertising