ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (τεύχος Α) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ

Συγγραφέας: Βασίλειος Χρ. Ψύχας, Αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.


34,84 € με Φ.Π.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής βρίσκεται στον πυρήνα της κατανόησης των μηχανισμών της ασθένειας και έχει συμβάλει σημαντικά στην παραγωγή νέας γνώσης στους τομείς της βιολογίας και της ιατρικής. Το βιβλίο αυτό περιέχει όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στην επιμέρους ενότητα της Κυτταροπαθολογίας της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής και γράφτηκε τόσο ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και για να αποτελέσει πηγή γνώσης για τους πτυχιούχους κτηνιάτρους. Για το σκοπό αυτό το θεωρητικό μέρος εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό έγχρωμων φωτογραφιών από το αρχείο του συγγραφέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Αίτια κυτταρικής βλάβης
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΕΚΦΥΛΙΣΕΙΣ
“Κενοτοπιώδης εκφύλιση”
Οξεία κυτταρική εξοίδηση ή υδρωπική εκφύλιση
Λιπώδης εκφύλιση ή Λιπίδωση
Λιπώδης διήθηση

MH ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ και ΑΠΟΠΤΩΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΝΕΚΡΩΣΗ

Χαρακτηριστικά των νεκρωμένων κυττάρων και ιστών

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΠΤΩΣΗ

Χαρακτηριστικά της αποπτωτικής νέκρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ
ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ

Συγκέντρωση ύδατος και λιπιδίων

Εναπόθεση - άθροιση γλυκογόνου

Εναπόθεση - άθροιση πρωτεϊνών

Ενδοκυτταρικά έγκλειστα

Ιογενή έγκλειστα

Έγκλειστα μόλυβδου

Έγκλειστα κρυσταλλοειδούς πρωτεΐνης

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ

Εναπόθεση – άθροιση πρωτεϊνών (εξωκυτταρικά)

Αμυλοείδωση

Ινιδοειδής μεταβολή

Οίδημα

΄Ινωση

Βλεννώδης εκφύλιση

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ή/και ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ

Παθολογική ασβεστοποίηση

Δυστροφική ασβεστοποίηση

Μεταστατική ασβεστοποίηση

Εναποθέσεις ουρικών αλάτων - ουρικίαση

Εναπόθεση – άθροιση χρωστικών ουσιών

Ενδογενείς χρωστικές ουσίες

Λιποφουσκίνη

Κηροειδίνη

Μελανίνη

Χρωστικές αιματογενούς προέλευσης

Αιμοσφαιρίνη

Αιμοσιδηρίνη

Χολερυθρίνη – Ίκτερος

Εξωγενείς χρωστικές ουσίες

Πνευμοκονιάσεις

Ανθράκωση

Πυριτίαση

Αμίαντος-αμιάντωση

Καροτινοειδείς χρωστικές

Τετρακυκλίνη

Δερματοστιξία (Τατουάζ)

Συγκρίματα

Λίθοι

Εντερόλιθοι

Ουρόλιθοι

Χολόλιθοι

Σιελόλιθοι

Ψευδοσυγκρίματα ή ψευδόλιθοι

Κοπρόλιθοι

Τριχοσυγκρίματα ή τριχοπιλήματα ή τριχοβεζουάρια

Φυτοσυγκρίματα ή Φυτοβεζουάρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN 978-960-357-095-0, -096-7
Έτος έκδοσης 2010
Μεγάλο σχήμα 
Σελίδες 120

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • Ο άνθρωπος και οι τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

    Ο άνθρωπος και οι τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης...

Advertising